Vety on energian tulevaisuus, joten kuinka paljon kannattaa sijoittaa välimuotoenergioihin, joiden teknologia vanhenee nopeasti? 

Digiloikan lisäksi tarvitsemme liikaa istuvalle kansanosalle hikiloikan.

Luonnosta ja ympäristöstä täytyy huolehtia, ottamalla samalla realiteetit huomioon. 

Kotimaista tuotantoa on lisättävä joka alalla.Olen kotiseuturakas perheenisä, joka harrastaa metsästystä, ulkoilua ja Vapepa toimintaa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri (Tampereen yliopisto) ja opinto-ohjaaja (JAMK). Reservin sotilasarvoltani olen kersantti. Poliittisesti olen idealisti, siinä mielessä, että uskon yhden ihmisen voivan vaikuttaa asioihin koko Suomen parhaaksi, kun sitkeästi ja sydämellä tekee työtä asioiden eteen.

                        Luottamustoimeni

Kaupunginvaltuutettu

Valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen

Hyvinvointialueen yksilöjaoston jäsen

Seurakunnan kappelineuvoston jäsen

Ajatuksiani eri aloilta

Julkea hallinto

Suomen julkinen hallinto paisuu koko ajan suuremmaksi ja kalliimmaksi. Demokratia maksaa, mutta nyt ollaan ylitetty se piste, jossa hallinnon kulut ylittävät järjellisyyden rajat.

Meillä on pulaa tekevistä käsistä, mutta ylempää johtoa ja hiiren klikkailijoita meillä on jo vaikka muille jakaa.

Byrokratia pistää vastaan kun sitä yritetään supistaa, mutta Margaret Thatcherin sanoin:"Milloin sammakoilta on kysytty, koska lampi pitää puhdistaa?"

Verotulojen käyttö

Keskiluokkaisilla veronmaksajilla alkaa olla mitta täynnä nykyiseen veropolitiikkaan. Verot ja hinnat nousevat ja veronmaksaja saa koko ajan vähemmän vastinetta maksamilleen yhä suuremmille veroille.

Omistusasuntojen korkovähennys jatkossa 0%, sijoitusasuntojen 100%. Tämä vääryys pitää korjata.

Hallitus käyttää rahaa liikaa muuhun kuin omien veronmaksajiensa hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Suomen kokonaisveroaste on jo nyt 42%.  

Koulutus

Ammattikoulu ja lukio on yhdistettävä hallinnollisesti. Tämä tuo säästöjä sekä hallinnossa, että opetuksessa ja luo kaikille yhtenäisemmän jatko-opiskelupohjan.

Lähiopetus on nuorille tärkeintä opetusta ja sitä on lisättävä, koska etäopetus sopii vain harvoille.

Vanhat "erityisluokat" takaisin jossakin muodossa, koska nykyisessä integraatiossa osa oppilaista saa vain epäonnistumisen kokemuksia ja opettajien ajasta suurin osa menee pienen prosentin asioiden kanssa.

Yliopistojen aloituspaikkoja lisättävä moninkertaiseksi, vaatimuksena suorittaa tietyt kurssit hyväksyttävästi ensimmäisenä vuonna tai opiskeluoikeus katkeaa.

Nuoriso ja kulttuuri

Liikunnallisuutta ja sosiaalisuutta on tuettava ja kannustettava.

Huomioitava kolmas sektori, esimerkiksi urheiluseurat ja järjestöt. Suurin osa liikunnan toiminnasta on vapaaehtoistyötä, jota tekevät isät ja äidit.

Kaikki liikkuminen ja kulttuurin harrastaminen on arvokasta. Nuorille annettava mahdollisuuksia harrastaa, toimia, tulla kuulluksi ja kokeilla.

Kokeileminen ja eri asioiden testaaminen ovat tärkeä osa kasvamista.

Maatalous ja maaseutu

Maatalous on huoltovarmuutta ja tuottaja on palkannostonsa ansainnut.

Maaseutu on mahdollisuus ja voimavara, sekä kotimaisuuden tae. Metsäpolitiikan kuuluu olla kansallista, Suomen metsät eivät ole EU:n omaisuutta.

Aluehallinto tuli, joten riista ja petoluvat pitäisi käsitellä alueittain.

Suomalainen kulttuuri on maaseutukulttuuria, jota on tuettava.

Ulkopolitiikka

Suomen pitää joskus myös sanoa EU-pöydässä ei.

Emme saa vain reagoida EU päätöksiin, vaan meidän pitää olla aloitteellisia.

Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, joka ei rasita sosiaalisektoriamme.

Suomen tulee siirtää kehitysapurahoista iso osa maassamme olevien ukrainalaisten naisten ja lasten tukemiseen.

Oikeuslaitos

Vankila on rangaistuslaitos, ei lepokoti.

Jos laki ei vastaa yleistä oikeustajua, niin lakia pitää muuttaa.

Ensikertalaisina tulee tuomita vain ne, joilla ei ole lainkaan aiempia tuomioita.

Vakavien, henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten rangaistuksia kiristettävä.

Rikosten "paljousalennuksista" tuomioissa on luovuttava.

Vakavissa rikoksissa myös alle 15 vuotiaita on voitava tuomita.

Sosiaali ja terveys

Omais- ja kotihoito ovat halvinta hoitoa, mutta eivät saa osakseen tarvitsemaansa arvostusta.

Sosiaalityö, lastensuojelu ja nuorisotyö ovat halvinta ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä, jonka näkyvyyttä ja arvostusta pitää nostaa.

Sosiaalitukijärjestelmässä pitää työnteon AINA olla kannattavampaa kuin kotona oleminen.

Työvoimapulan ratkaisee palkka ja oman työnkuvan vaikutusmahdollisuudet.

Yksilön omaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan pitää korottaa ja korostaa.

Yksityisyritykset otettava Sote ratkaisuihin mukaan.

Lääkitysturvallisuuden takaamiseksi lääkkeet jatkossakin apteekeista.